Administratie

Onder de link administratie vind u:

Nieuw lid

  • Lidgeld
  • Hoe inschrijven: inschrijvingsformulier
  • Individuele steekkaart invullen of nakijken

Financieel

  • Fiscale aftrekbaarheid
  • Financiele ondersteuning
  • Tegemoetkoming mutualiteit

Cursussen

  • Soorten cursussen
  • Terugbetaling deelname cursussen

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met de groepsleiding: groepsleiding@scoutsengidsenduffel.be