Groepscomité

Onze groep krijgt eveneens de welgewaardeerde steun van het groepscomité.
Zij organiseren elk jaar mee de vlottentocht en steken, indien nodig, de leiding graag een handje toe.

Indien je als ouder met een prangend probleem zit en je niet bij de groepsleiding terecht kan, kan je dit steeds aan het groepscomité kwijt.

Als je interesse toont voor de werking van het groepscomité, kan je steeds contact opnemen met Sven Wuyts, de voorzitter van het groepscomité.

Wij zijn altijd bereikbaar via:

groepscomite@scoutsengidsenduffel.be